Entries from 2016-10-21 to 1 day

Bực bội ở vùng đầu, hay chóng mặt, đau tai rất cần đề phòng

Bực bội ở vùng đầu, hay chóng mặt, đau tai rất cần đề phòng Trung tâm não là chức năng quan trọng trước tiên thuộc con người. Sự thuyên giảm lượng máu não trái (TNTHN) là hội chứng suy giảm hồng cầu lên tới não trái đi cùng tương tác nghiê…