Entries from 2017-04-27 to 1 day

Mất nhiều răng cần bao nhiêu trụ implant

Tôi năm nay cũng lớn tuổi trạng thái răng miệng của tôi ngày càng yếu dần răng bị mất tương đối nhiều nên ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe răng miệng và khả năng ăn nhai cho nên đang có nhu cầu làm răng giả implant nhưng đang câu hỏi không l…